adres: 43-520 Chybie

ul. Konopnickiej 14

tel.: 668 285 117

email: acumobil@wp.pl

pojazdy dla osób niepełnosprawnych i starszych

 

Witaj w Acumobil!


Regulamin zakupów obowiązujący od 03.03.2018 r.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Acumobil SC M. Suchoń J. Dzida NIP: 548-005-97-27, Regon 070403574 z siedzibą w Mnichu, 43-520 Chybie, ul. Konopnickiej 14, adres e-mail:acumobil@wp.pl, tel. 668 285 117 zwany dalej Acumobil SC prowadzi sprzedaż detaliczną wysokiej klasy elektrycznych wózków i skuterów dla osób niepełnosprawnych i starszych oraz bogatej gamy akcesoriów i wyposażenia, w tym mebli rehabilitacyjnych. Sprzedawane produkty są wolne od wad fizycznych i prawnych.

Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem sieci Internet, telefonicznie po pisemnym potwierdzeniu w postaci wiadomości e-mail, listu bądź pisma dostarczonego osobiście lub w siedzibie firmy. Złożone zamówienie jest każdorazowo potwierdzane przez pracownika firmy Acumobil SC w celu weryfikacji i/lub potwierdzenia konfiguracji.

Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Acumobil SC są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT lub paragon. Faktura VAT może być:

 • odebrana osobiście w siedzibie firmy Acumobil SC w Chybiu, 43-520, ul. Konopnickiej 14,
 • dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej,
 • dostarczona pocztą tradycyjną na podany przez Klienta adres.

Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). Dlatego Acumobil SC szczególnie zaleca, z racji gabarytów Towaru, aby w dniu dostawy do pomocy przy odbiorze przesyłki Klient miał kogoś z rodziny, znajomych czy sąsiadów. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy Acumobil SC w Chybiu, 43-520, ul. Konopnickiej 14, po wcześniejszym umówieniu.

Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Acumobil SC dotycząca zakupu danego produktu z oferty Acumobil SC ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Acumobil SC jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w siedzibie Acumobil SC w Chybiu, 43-520, ul. Konopnickiej 14.

Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Acumobil SC produkt, w tym za koszty dostawy jeżeli taki został ustalony, nie później niż w terminie wynikającym z terminu płatności określonego na fakturze i zgodnie z warunkami tam ustalonymi:

 • zapłata gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Acumobil SC w Chybiu, 43-520, ul. Konopnickiej 14,
 • zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu pod wskazanym przez Klienta adresie na indywidualnie ustalonych warunkach,
 • przelewem - forma płatności dla Klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku lub poczty. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) lub telefonicznie numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Acumobil SC., zamówienie jest przekazywane do realizacji,
 • raty w systemie Santander - usługa za pośrednictwem firmy Santander Bank.

W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w Acumobil SC, Acumobil SC zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.

Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje na karcie gwarancyjnej, określającej szczegółowe warunki realizacji gwarancji. W przypadku wątpliwości technicznych oraz konieczności obsługi serwisowej Klient kontaktuje sie z Acumobil SC:

 • telefonicznie pod nr tel. 668 285 117,
 • wysyłając e-mail na adres acumobil@wp.pl. z opisem zaistniałej sytuacji,
 • listem poleconym na adres Acumobil SC w Chybiu, 43-520, ul. Konopnickiej 14 z opisem zaistniałej sytuacji,
 • osobiście w siedzibie firmy Acumobil SC w Chybiu, 43-520, ul. Konopnickiej 14.

Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Acumobil SC. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów prawa.
Acumobil SC odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Acumobil SC rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Acumobil SC nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Acumobil SC. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli usługa została w pełni wykonana za wyraźną zgodą Klienta;
 2. w której cena towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Acumobil SC nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Klienta;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
 8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą lienta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Acumobil SC
Ul. Konopnickiej 14
43-520 Chybie
Ja ............................................................ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty/faktury ............................................................................................ Data zawarcia umowy to ................................................., data odbioru .........................................................
Imię i nazwisko .....................................................................
Adres ...................................................................................
Data ....................................................................................

Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres acumobil@wp.pl. Zwrot dokonywany jest przez Klienta na swój koszt.

Informacje znajdujące się na stronach internetowych Acumobil SC nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Podane przez Klientów dane osobowe Acumobil SC zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Acumobil SC może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję świadczonych usług. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Acumobil SC, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia przez Acumobil SC zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Acumobil SC będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.Regulamin zakupów obowiązujący od 25.12.2014 r.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Acumobil SC M. Suchoń J. Dzida NIP: 548-005-97-27 z siedzibą w Chybiu-Mnich, 43-520, ul. Konopnickiej 14, zwany dalej Acumobil SC prowadzi sprzedaż detaliczną wysokiej klasy elektrycznych wózków i skuterów dla osób niepełnosprawnych i starszych oraz bogatej gamy akcesoriów i wyposażenia, w tym mebli rehabilitacyjnych.

Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem sieci Internet, telefonicznie po pisemnym potwierdzeniu w postaci wiadomości e-mail, listu bądź pisma dostarczonego osobiście lub w siedzibie firmy. Złożone zamówienie jest każdorazowo potwierdzane przez pracownika firmy Acumobil SC w celu weryfikacji i/lub potwierdzenia konfiguracji.

Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Acumobil SC są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT lub paragon. Faktura VAT może być:

 • odebrana osobiście w siedzibie firmy Acumobil SC w Chybiu, 43-520, ul. Konopnickiej 14,
 • dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej,
 • dostarczona pocztą tradycyjną na podany przez Klienta adres.

Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy Acumobil SC w Chybiu, 43-520, ul. Konopnickiej 14.

Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Acumobil SC dotycząca zakupu danego produktu z oferty Acumobil SC ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Acumobil SC jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w siedzibie Acumobil SC w Chybiu, 43-520, ul. Konopnickiej 14.

Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Acumobil SC produkt, w tym za koszty dostawy jeżeli taki został ustalony, nie później niż w terminie wynikającym z terminu płatności określonego na fakturze i zgodnie z warunkami tam ustalonymi:

 • zapłata gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Acumobil SC w Chybiu, 43-520, ul. Konopnickiej 14,
 • zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu pod wskazanym przez Klienta adresie a indywidualnie ustalonych warunkach,
 • przelewem - forma płatności dla Klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) lub telefonicznie numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Acumobil SC., zamówienie jest przekazywane do realizacji,
 • raty w systemie Santander - usługa za pośrednictwem firmy Santander.

W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w Acumobil SC, Acumobil SC zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy, chyba że wystąpią okoliczności niezależne od Acumobil SC, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany po ich zaistnieniu. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.

Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje na karcie gwarancyjnej, określającej szczegółowe warunki realizacji gwarancji. W przypadku wątpliwości technicznych oraz konieczności obsługi serwisowej Klient kontaktuje sie z Acumobil SC:

 • telefonicznie pod nr tel. 668 285 117,
 • wysyłając e-mail na adres acumobil@wp.pl. z opisem zaistniałej sytuacji,
 • listem poleconym na adres Acumobil SC w Chybiu, 43-520, ul. Konopnickiej 14 z opisem zaistniałej sytuacji,
 • osobiście w siedzibie firmy Acumobil SC w Chybiu, 43-520, ul. Konopnickiej 14.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące sposobu złożenia reklamacji zostaną podane podczas przyjmowania zgłoszenia. Podany zostanie również adres dostarczenia produktu do Punktu Serwisowego. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Acumobil SC. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów prawa.
Acumobil SC odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Acumobil SC rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Acumobil SC nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Acumobil SC. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli usługa została w pełni wykonana za wyraźną zgodą Klienta;
 2. w której cena towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Acumobil SC nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Klienta;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
 8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą lienta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Acumobil SC
Ul. Konopnickiej 14
43-520 Chybie
Ja ............................................................ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty/faktury ............................................................................................ Data zawarcia umowy to ................................................., data odbioru .........................................................
Imię i nazwisko .....................................................................
Adres ...................................................................................
Data ....................................................................................

Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w Acumobil SC i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres acumobil@wp.pl w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez Acumobil SC dokonanych przez Klienta zakupów. Klient wysyła zużyty sprzęt do Acumobil SC w Chybiu, 43-520, ul. Konopnickiej 14 , na swój koszt.

Informacje znajdujące się na stronach internetowych Acumobil SC nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Podane przez Klientów dane osobowe Acumobil SC zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Klient dokonujący zakupu w Acumobil SC wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail również w celu przesłania wiadomości newsletter.

Acumobil SC może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję świadczonych usług. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Acumobil SC, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia przez Acumobil SC zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Acumobil SC będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.