adres: 43-520 Chybie

ul. Konopnickiej 14

tel.: 668 285 117

email: acumobil@wp.pl

pojazdy dla osób niepełnosprawnych i starszych

 

Witaj w Acumobil!

Kontakt:
kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16 oraz w sobotę w godzinach od 9 do 13
tel.: 668 285 117
email: acumobil@wp.pl

Jazdy próbne:
W stałej ekspozycji dostępnych wiele modeli. Zapraszamy na jazdę próbną po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu i potwierdzeniu dostępności modelu.

Formularz kontaktowy:
Prosimy o dokładne sprawdzenie poprawności adresu email, na który wysłana ma być odpowiedź. Jeżeli to możliwe prosimy o podanie numeru telefonu, na który możemy oddzwonić. Rozmowa telefoniczna pozwala bardziej szczegółowo odpowiedzieć na pytanie.
KLAUZULA RODO - link

* - oznacza pola wymagane.

Numer konta bankowego
Bank Spółdzielczy Skoczów O/Chybie
30 8126 1033 0052 7783 3000 0010

Adres:
PPUH ACUMOBIL SC
43-520 Chybie-Mnich
ul. Konopnickiej 14
REGON: 070403574
NIP: 548-005-97-27
www.acumobil.pl

Siedziba firmy ACUMOBIL wraz ze stałą ekspozycją wybranego asortymentu znajduje się w Chybiu niedaleko Bielska-Białej w województwie śląskim. Dystrybucja prowadzona jest na terenie całego kraju. Transport wózków i skuterów elektrycznych jest bezpłatny na terenie Polski.

ZAPRASZAMY!KLAUZULA RODO

Szanowni Państwo,
Z dniem 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 2 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO).

Jednocześnie na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PPUH „Acumobil” SC Monika Suchoń i Jakub Dzida z siedzibą w Chybiu (43-520) przy ul. Konopnickiej 14, NIP: 548-005-97-27.
  2. Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z który można się skontaktować w każdej sprawie dotyczącej ochrony danych osobowych poprzez e-mail: acumobil@wp.pl wpisując w temacie: dot. ochrony danych osobowych.
  3. Celem przetwarzanie danych jest realizacja wszelkich czynności związanych z realizacją umowy handlowej i zamówień oraz gwarancji.
  4. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych są pracownicy oraz współpracownicy Administratora oraz podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych oraz pracownicy i współpracownicy tych podmiotów ( w szczególności dostawcy usług kurierskich i pocztowych, producenci i dostawcy sprzętu dystrybuowanego przez „Acumobil” SC, biuro księgowe, biuro windykacyjne) – w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych.
  5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  8. Mają Państwo prawo do wniesienia skarci do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  9. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.