adres: 43-520 Chybie

ul. Konopnickiej 14

tel.: 668 285 117

email: acumobil@wp.pl

pojazdy dla osób niepełnosprawnych i starszych

 

Witaj w Acumobil!

Złóż wniosek o dofinansowanie
w ramach programu „Aktywny Samorząd” na rok 2019

UZYSKAJ POMOC:

  • w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (moduł I, obszar C, zadanie 5)
  • w zakupie oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (moduł I, obszar C, zadanie 5)
  • w pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (moduł I, obszar C, zadanie 2)

KIEDY?
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2019 r.

DLA KOGO?
Program adresowany jest do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania.

ILE?
Maksymalna kwota dofinansowania na zakup skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego wynosi 5.000 zł.
Minimalny wymagalny udział własny przy zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego wynosi 35%.
Dla przykładu, jeżeli zostanie wykorzystana pełna kwota dofinansowania w wysokości 5.000 zł, wówczas udział własny wynosi co najmniej 2.692.31 zł.

Wysokość dofinansowania na pokrycie kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego skutera/wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym wynosi do 3.500 zł.

Szczegółowe informacje oraz szacunkową kalkulację można uzyskać pod nr telefonu 668 285 117.